Hoera, je bent afgestudeerd!

Hoe maak je zoiets moois? Neem een goede ontwerper in de hand, in dit geval – hoe toepasselijk – Ontwerpwerk uit Den Haag. Schakel dan een partij in die jouw beoogde project perfect gaat uitvoeren, Van Deventer dus, en zie: dan heb je het ideale recept.