Gebiedsgidsen Rotterdam, zinvol drukwerk

De afgelopen 2 jaar hebben wij voor Coalitie Erbij Rotterdam gebiedsgidsen voor onze buurgemeente Rotterdam geproduceerd. De gidsen zijn een initiatief van de stichting Mens Centraal.

Stichting Mens Centraal zet projecten op om eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen. Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en professionals die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Samen pakken zij eenzaamheid en sociaal isolement aan.

Elke wijk heeft een eigen uitgave met 80 tot 100 pagina’s vol informatie over beschikbare organisaties die zorg- en adviesdiensten bieden voor de senioren in de stad. En heel veel tips over activiteiten in dit handboek voor deze groep Rotterdammers.

Een prachtig initiatief/project waarvoor wij het drukwerk mogen maken en de verzending organiseren. Mooi en bovenal zinvol drukwerk, daar werken wij graag aan mee!

www.coalitieerbijrotterdam.nl

Geef een reactie